U-space aneb vzdušný prostor budoucnosti

Přejít na navigaci

U-space aneb vzdušný prostor budoucnosti

Možná jste již zaznamenali nová nařízení Evropské unie 2019/945 a 2019/947, která budou účinná od posledního dne roku 2020. Stručně řečeno, tyto předpisy rozdělují operace dronů do několika kategorií a definují požadavky na piloty a drony pro každou z nich.

Nejedná se ovšem o jediná pravidla, o kterých byste měli vědět. Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) představila návrh nařízení 01/2020, který se týká plánovaného vzdušného prostoru U-space a pravidel kolem něj. Přijme-li tento návrh Evropská komise, bude nařízení účinné od začátku roku 2022.

Pilotované i bezpilotní letectví v jednom prostoru

Současná legislativa není připravena na stále častější průmyslové užití dronů, a proto EASA připravila návrh vzdušného prostoru U-space. Cílem tohoto návrhu je vytvořit ‚společné nebe’ pro pilotované i bezpilotní letectví.

Územní určení každého U-space prostoru bude záviset vždy na daném členském státu. Může být vymezen jak v nekontrolovaném, tak i kontrolovaném vzdušném prostoru, který je pod správou řízení letového provozu (ŘLP). Bude-li však U-space zasahovat do kontrolovaného prostoru, nesmí jakkoliv narušit současné služby poskytované ŘLP.

Dva nové subjekty pro správu U-space

Společně se vznikem U-space je plánováno zřízení dvou nových subjektů, které jej budou spravovat. Budou jimi Common Information System Provider (CISP) a U-space Service Provider (USSP).

Každý prostor U-space bude pod správou právě jednoho CISP, zatímco v něm může poskytovat své služby neomezený počet USSP. Provozovatelé dronů budou komunikovat výhradně s některým USSP, přičemž úlohou CISP bude synchronizovat data mezi všemi USSP a dalšími institucemi, jako je například ŘLP.

Jak CISP, tak USSP musí být certifikovány. Zatímco CISP bude mít exkluzivní dohodu s příslušným členským státem pro každý jednotlivý U-space, USSP budou moci libovolně působit ve všech U-space napříč Evropskou unií.

Dopad na provozovatele dronů i ostatní účastníky

Nařízení vymezuje několik služeb, které budou pod správou USSP a které přímo ovlivní všechny bezpilotní lety v rámci U-space. Výjimku budou tvořit lety s drony, které jsou klasifikovány jako hračka, provozovány v rámci modelářských klubů nebo váží méně než 250 gramů.

Pro vstup do U-space budou muset provozovatelé dronů využívat služby jednoho USSP dle jejich výběru. Předpokládá se, že služby USSP budou zpoplatněny. Cílem těchto služeb je vytvořit bezpečný vzdušný prostor pro všechny jeho účastníky a umožnit pokročilejší letové operace s drony.

Provozovatelé dronů tak budou mít možnost či povinnost:

  • Sdílet identifikaci a polohu svého dronu přes mobilní síť.
  • Prohlížet si zóny, plánovat lety a získávat jednoduše povolení k letu.
  • Zobrazit přehled vzdušného prostoru, včetně všech probíhajících letů.
  • Obdržet upozornění o aktuálním leteckém provozu pro zamezení možných nehod.

Stanovisko dále vyžaduje, aby při letu v U-space v pravidelných intervalech sdíleli s USSP svou polohu i provozovatelé pilotovaných letadel, mezi které patří například i padáky.

Vývoj v souladu s U-space

Jak spolu souvisí U-space a Dronetag? Jelikož již nyní vyvíjíme aplikaci pro správu letů s drony, rádi bychom tuto činnost rozšířili a stali se jedním z certifikovaných USSP, kteří budou poskytovat své služby ve všech členských státech.

Mimo to vyvíjíme hardware zařízení, které umožní splnit podmínku na dálkovou síťovou identifikaci. Rádi bychom tak všem provozovatelům dronů nabídli ucelené řešení pro lety v U-space, které bude zahrnovat potřebný software i hardware.

Co nás čeká dále

Aby U-space nařízení mohlo vejít v účinnost, tak musí být nejprve schváleno Evropskou komisí. V současné době se nařízení stále formuje za pomoci odborníků z oboru a očekává se, že jeho konečné znění bude schváleno do konce roku 2020 s účinností od začátku roku 2022.

Upozornění: Informace obsažené v tomto článku byly platné v den publikování. Týkají se návrhu nařízení, jehož podoba mohla být následně upravena.

O tomto článku

Štítky:
Napsáno 07 September 2020 autorem Dronetag team