Dronetag byl přijat do kosmického start-up inkubátoru ESA BIC Prague

Přejít na navigaci

Dronetag byl přijat do kosmického start-up inkubátoru ESA BIC Prague

Dne 8. srpna 2019 došlo k podepsání dvouletého inkubačního kontraktu mezi společnosti Dronetag s.r.o a podnikatelským inkubátorem ESA BIC Prague, právně zastoupeným agenturou pro podporu podnikání CzechInvest. Kromě projektu Dronetag došlo k inkubaci i dalších dvou projektů využívající kosmické technologie - Neuron Soundware a Stratosyst. Přijetí probíhalo na základě pravidelného výběrového řízení, do kterého se hlásí desítky nadějných start-upů ročně.

Finální prezentace před komisí ESA BIC Prague, která se konala v dubnu 2019 v prostorách Prague Startup Centre
Finální prezentace před komisí ESA BIC Prague, která se konala v dubnu 2019 v prostorách Prague Startup Centre

Co je ESA BIC Prague?

ESA BIC Prague je jednou z poboček rozsáhlé sítě 20 inkubátorů ESA BIC po celé Evropě, které byly založeny s cílem podpořit podnikatele se zájmem o využití kosmických technologií na Zemi. Celá síť ESA BIC poskytuje, společně se svými národními partnery a Evropskou kosmickou agenturou (ESA), potřebnou finanční, podnikatelskou a technickou podporu až pro 180 start-upů ročně. Pražská pobočka ESA BIC Prague byla založena v roce 2016 a během doby její existence podpořila již 21 projektů, kdy 8 z nich získalo investice celkově za 75 mil. korun od soukromých investorů.

Co znamená přijetí do ESA BIC Prague pro Dronetag?

Kromě finanční podpory až 50 tis. eur, které je možné využít pro pokrytí nákladů na vývoj, dostává Dronetag možnost získávat cenné kontakty napříč celou Evropou. Po dobu dvouleté inkubace je možné využít až 80 technických hodin mentoringu, investiční a podnikatelské poradenství, nebo třeba získat zvýhodněný vstup na světové konference. Přijetí do ESA BIC Prague také znamená vyšší důvěryhodnost pro ostatní subjekty, což do budoucna pomůže ve spolupráci s velkými firmami a státními podniky. Dronetag se také díky této příležitosti přesouvá do nových kancelářských prostorů Prague Startup Centre přímo v samotném srdci Prahy.

O tomto článku

Štítky:
Napsáno 10 August 2019 autorem Dronetag team